خاطرات یک متهم تپل

نه بسیار کتاب خواند و نه با بحث و جدل سر کسی را به درد آورد. با وزنی معادل صد کیلو پا به درون چاردیواری تاریک و نمور گذاشت، تا سرانجام با وزنی حدود هفتاد کیلو جلوی فلاش عکاس‌ها از دستیابی به حقیقت گفت.

اعتراف

نه گندمی خورده بود و نه آسایشی چشیده بود.
دیگر نه به جای تازیانه ها فکر میکرد و نه به اعتراف خوردن گندم جلوی دوربین
فقط دلش می خواست بهشت رو ترک کند و به جهنم پر از آرامش رود.

Just how to Produce an Examination Document with Taste Essays

Before you jump right into your company concept, take the time to compose a business plan that is simple. Though it might appear as an overwhelming process, the approach will give you the framework to get a profitable enterprise. Continue reading to find out how-to publish a simple business strategy Your Company Needs a Plan Most significant endeavors in life do far better with a strategy. Starting a business isn’t any exception for this tip. ادامه خواندن Just how to Produce an Examination Document with Taste Essays