انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس

فوتبالای خارجی با تاخیر چند ثانیه‌ای پخش می‌شن تا تماشاگرا رو سانسور کن.
از این به بعد فوتبالای داخلی رو هم با چند ثانیه تاخیر پخش می‌کنن تا فوتبالیستا رو سانسور کنن.

هوا بس ناجوانمردانه ابری است!

در جایی که حتی ابر‌ها را بارور می‌کنند، پیش بینی هوای آفتابی را باور نکن. کسی که ریشه در این خاک دارد، خوب می‌داند که باید با همین نور کم و هوای گرفته، آنقدر رشد کرد تا از ابر‌ها گذشت و خورشید را در آغوش کشید. ریشه‌هایت را برای رشد محکم کن. خورشید خیلی هم دور نیست.

تو رو خدا یهو ولش نکنید

اگه بهتون گفتن یه چیزی رو کشش ندید منظورشون این نیست که یهو ولش کنید. بعضی وقت‌ها چیز کش‌دار رو که یهو ول کنید، برمی‌گرده صاف می‌خوره تو صورت خودتون!