داداش آتیش داری؟

خانه‌ای در آتش می‌سوزد؛ در یک اتاقش کودکی گیر افتاده است و در اتاق دیگر، چند میلیون دلار پول نقد جا خوش کرده …

شما را نمی‌دانم ولی قهرمان داستان من، فقط سیگارش را روشن می‌کند و پیاده‌روی شبانه‌اش را ادامه می‌دهد!