این مسیح از مردگان برنخواهد خواست

تاریخ را این‌قدر نبش قبر نکن. نمی‌بینی همین حالا هم مصلوب را وقیحانه تازیانه می‌زنند؟
و ما حتی لایک‌مان را هم با ترس و لرز می‌زنیم.

آسمان، آرزوهای کودکان را برآورده می‌کند

تفاوت نسل ما با بچه‌هامون اینه که:
ما به آسمون نگاه می‌کردیم تا تعطیل بشیم به خاطر برف زیاد،
بچه‌هامون به آسمون نگاه می‌کنن که تعطیل بشن به خاطر کثافت زیاد!

مرگ پاداش کسانی است که تا آخرین لحظه زندگی کرده‌اند

کاش توی زندگی هم مثل فوتبال، وقتی زمین می‌خوردی و از درد به خودت می‌پیچیدی، داور می‌اومد از آدم می‌پرسید:
می‌تونی ادامه بدی؟

تئوری نیوراد

فنایی در دولت سازندگی: داوری فینال جام جهانی در عمل.
فنایی در دولت اصلاحات: مربیان اجازه بدهند که هر کسی در حوزه‌ی تخصص خودش صحبت کنه. راجع به داوری اظهار نظر نکنن، همون‌طور که ما راجع به بازی تیم‌ها صحبت نمی‌کنیم.
فنایی در دولت عدالت محور: درسته که گل ایران درست بود ولی مردم و بازیکنان باید بدونند که ما نمی‌تونیم تیم برزیل رو شکست بدیم.

اتـحـاد

بعضی وقت‌ها این‌جوریه: سرمون رو می‌کنیم توی آخور و صدا می‌زنیم: مــــــــا. مثل گاو.
بعضی وقت‌ها این‌جوریه: مــا. این یکی عظمت و زیباییش در قالب کلمات نمی‌گنجه.
حواسمون به مـــا گفتنمون باشه.