صابون

صابون بیشتر معروفیتش رو به خاطر «ص» اولش داره، ولی آخرش به چاه فاضلاب ختم می‌شه.
مهم نیست برای اولت معروفی یا برای آخرت یا برای هر چیز دیگه‌ای! مواظب باش عاقبت به‌خیر بشی.

تئوری نیوراد

فنایی در دولت سازندگی: داوری فینال جام جهانی در عمل.
فنایی در دولت اصلاحات: مربیان اجازه بدهند که هر کسی در حوزه‌ی تخصص خودش صحبت کنه. راجع به داوری اظهار نظر نکنن، همون‌طور که ما راجع به بازی تیم‌ها صحبت نمی‌کنیم.
فنایی در دولت عدالت محور: درسته که گل ایران درست بود ولی مردم و بازیکنان باید بدونند که ما نمی‌تونیم تیم برزیل رو شکست بدیم.

اتـحـاد

بعضی وقت‌ها این‌جوریه: سرمون رو می‌کنیم توی آخور و صدا می‌زنیم: مــــــــا. مثل گاو.
بعضی وقت‌ها این‌جوریه: مــا. این یکی عظمت و زیباییش در قالب کلمات نمی‌گنجه.
حواسمون به مـــا گفتنمون باشه.