بنیاد خیّرین راحت طلب

با هر بار شیر کردن این مطلب، ده دلار به حساب یونیسف، پنج هزار تومان به حساب محک، دو هزار تومان به حساب بهزیستی و هزار تومان به حساب انجمن حمایت از قحطی زدگان سومالی واریز می‌شود.

متأسفانه در کودکی به سادگی از کنار این مسائل گذشتیم

اون علامتِ مأمورِ مخصوصِ حاکمِ بزرگ بود که همه بهش احترام می‌ذاشتند. خیلی راحت میشد تقلبیش رو ساخت.

آخ اگر بدانی از چه می‌ترسیم

دیکتاتور عزیز؛ خواهشمندیم ما را مجبور به انقلاب نکن! نه به خاطر بلایی که قرار است سر خودت بیآید، بلکه به خاطر بلایی که سر ما خواهد آمد.