تماس و عضویت

شرایط عضویت

۱-عضویت در مینی مالیده از طریق معرفی شدن توسط یکی از نویسندگان و ارائه‌ی لینک نوشته‌ها و آثار فرد مربوطه به اعضای مدیریت و یا از طریق درخواست شخصی متقاضی و آن هم با ارائه‌ی نمونه آثار ممکن خواهد بود‌. متقاضیان می‌توانند نمونه‌ای از آثار خود را با ذکر پیوند و بدون فایل ضمیمه به آدرس minimalideh@gmail.com ارسال نمایند. تأکید می‌شود که نمونه‌ی کارها حتماً در متن پیام ایمیل موجود باشد.

۱-۱- عضویت در گروه، فقط با نظر مثبت اکثریت اعضای مدیریت ممکن خواهد بود.

۲- نویسنده نباید عضو وبلاگ گروهی مشابه دیگری باشد‌.

۱-۲- در صورتی‌که یکی از اعضا بخواهد به طور همزمان در وبلاگ مشابه دیگری فعالیت داشته باشد، نام وی از لیست نویسنده‌ها حذف خواهد شد. این تنها به دلیل ناموفق بودن همکاری در موارد مشابه است.

۲-۲- نویسندگان می‌توانند در وبلاگ‌های گروهی مینی‌مال که ژانر مشخصی را دارند عضویت داشته باشند.

۳- عملکرد اعضاء جدید به تعداد پنج پست، توسط مدیران بررسی خواهد شد، و در صورت تأیید ادامه همکاری میسر خواهد بود. در پنج پست اول، جهت خو گرفتن اعضای جدید با محیط و قوانین مینی مالیده، نویسندگان نقش مشارکت کننده خواهند داشت و مطالبشان با تأیید تیم مدیریت، عمومی خواهد شد.

این متن به مرور زمان تکمیل خواهد شد. قوانین عطف به ما سبق نمی‌شوند.

فرم تماس

نام و نام خانوادگی (الزامی)

پست الکترونیک (الزامی)

موضوع

پیغام