نوشته‌های روی یخچال (۹)

اخبار هواشناسی گفت امروز بارون میاد.

عصر میای دنبالم با هم به یاد اون وقتا پیاده و خیس از بارون برگردیم خونه؟

🙂

 

هنوزم اندازه اولین بارون دوستت دارم…

:*

نوشته‌های روی یخچال (۷)

عزیزم صبح قشنگت بخیر. بدون صبحونه نری سر کار. چای بذار و صبحونه‌ات رو درست کن. همه چیز توی یخچال هست. حاضر شد، من رو هم بیدار کن.

نوشته‌های روی یخچال (۲)

عزیزم اگه به جای اینکه لپ‌تاپم رو هووی خودت بدونی، به عنوان مادر شوهرت فرضش کنی؛ دیگه خودتو برای بیرون کردنش از زندگیت الکی عذاب نمی‌دی.