جنبش تقویم و یادبود

کشور‌های دیگه دارن فرش پهن می‌کنن برای اومدن حکومت‌های جدیدشون،

ما هنوز داریم تقویم ورق می‌زنیم و یادبودهامون رو دوره می‌کنیم.

نویسنده مهمان : « سید علی بنی‌جمالی »