لابیرنتی انسانی

تفنگشان را زمین می‌گذارند و تو را در آغوش می‌گیرند…

در این حال، خنجر از زیر جامه‌هایشان بیرون می‌کشند!

پی‌نوشت: “هر جنگی به خاطر صلح در‌می‌گیرد و هر صلحی مقدمه‌ایست برای جنگ”

(سال بلوا، عباس معروفی)

توجیه خود به روش نواسلامی

– تو چطور میتونی این همه “آدم بی‌گناه” رو بکشی؟
+ خیلی ساده‌ست، باید فکر کنی که بی‌گناه نیستن…
– ولی همشون که بی‌گناه بودن!
+ خب در این صورت باید فکر کنی که اونا اصلا آدم نیستن!

چیزی که همه دارند+اعتقادات کج

کسانی که حق را با معیار حضرت مدظله العالی می‌سنجند، همان‌هایی هستند که اعتقاد دارند این مقام معظم کارهای زیرشکمی ندارد!
کسانی هم که اعتقاد بر وجود کارهای زیر شکمی او دارند(مثل ما) نیز اعتقاد دارند که او از روز نخست دیکتاتور بوده است…
در صورتی که یک دیکتاتور هرگز دیکتاتور به دنیا نمی‌آید، بلکه زمانه و مردم از او یک دیکتاتور می‌سازند!

نفس من

هرچه مربوط به بدن ماست تا وقتی که با ما باشد، دوست داشتنی یا قابل تحمل است؛ مو، ناخن، مدفوع، ادرار و…
وقتی که جدا یا خارج شد، کثیف و غیرقابل تحمل میشود…
فقط خواستم بگویم از کسی که دوست دارید، دور نشوید!