لابیرنتی انسانی

تفنگشان را زمین می‌گذارند و تو را در آغوش می‌گیرند…

در این حال، خنجر از زیر جامه‌هایشان بیرون می‌کشند!

پی‌نوشت: “هر جنگی به خاطر صلح در‌می‌گیرد و هر صلحی مقدمه‌ایست برای جنگ”

(سال بلوا، عباس معروفی)

چیزی که همه دارند+اعتقادات کج

کسانی که حق را با معیار حضرت مدظله العالی می‌سنجند، همان‌هایی هستند که اعتقاد دارند این مقام معظم کارهای زیرشکمی ندارد!
کسانی هم که اعتقاد بر وجود کارهای زیر شکمی او دارند(مثل ما) نیز اعتقاد دارند که او از روز نخست دیکتاتور بوده است…
در صورتی که یک دیکتاتور هرگز دیکتاتور به دنیا نمی‌آید، بلکه زمانه و مردم از او یک دیکتاتور می‌سازند!

نفس من

هرچه مربوط به بدن ماست تا وقتی که با ما باشد، دوست داشتنی یا قابل تحمل است؛ مو، ناخن، مدفوع، ادرار و…
وقتی که جدا یا خارج شد، کثیف و غیرقابل تحمل میشود…
فقط خواستم بگویم از کسی که دوست دارید، دور نشوید!

عرش و فرش

در حالی که می‌گفت “ما خاک پای توایم”

در دل امید داشت که خاک بر سر ایشان شود…

باز هم مدال آورده بود…

خودش که اعتقاد داشت دعای خیر مردم پشت سرش بوده است!