متأسفانه در کودکی به سادگی از کنار این مسائل گذشتیم

اون علامتِ مأمورِ مخصوصِ حاکمِ بزرگ بود که همه بهش احترام می‌ذاشتند. خیلی راحت میشد تقلبیش رو ساخت.

لطفن دقت کنید

این زوج‌های عاشقی که رو ریل قطار و به سمت غروب خورشید قدم می‌زنند، یا تا حالا قطار سوار نشدند یا اگه سوار شدند دستشویی نرفتند یا اگه دستشویی رفتند به سیستم دفع فاضلاب قطار دقت نکردند!

و همچنان ادب مرد، به از دولت اوست

تو غلط می‌کنی قانون را قبول نداری، قانون هم غلط می‌کند که تو را قبول ندارد، آمریکا هم هیچ غلطی نمی‌تواند بکند، کُلَن همه‌ی شما غلط کرده‌اید. بی ادب‌ها!