لطفن دقت کنید

این زوج‌های عاشقی که رو ریل قطار و به سمت غروب خورشید قدم می‌زنند، یا تا حالا قطار سوار نشدند یا اگه سوار شدند دستشویی نرفتند یا اگه دستشویی رفتند به سیستم دفع فاضلاب قطار دقت نکردند!