روزگار شاید ها

-میخوای برات قصه بگم؟
-بگو بابایی
-یه روز یه دختر خیلی زیبا اما فقیر، عاشق یه شاهزاده میشه…
-آخرش به هم میرسن بابایی؟
-نمیدونم… شاید.
-نمیخواد اینو بگی بابایی… یه قصه بگو که توش ” شاید” نداشته باشه

دلار ها هم به زبان می آیند

همه جای دنیا میلیونها دلار هزینه میکنند تا کسی مجبور نباشد با نقص عضو به حیاتش ادامه دهد.
ولی من جایی را میشناسم که به راحتی دست مجرمی را قطع میکنند و با میلیونها دلار هزینه برای تبلیغات میخواهند القا کنند که این عین عدالت است.

Just how to Produce an Examination Document with Taste Essays

Before you jump right into your company concept, take the time to compose a business plan that is simple. Though it might appear as an overwhelming process, the approach will give you the framework to get a profitable enterprise. Continue reading to find out how-to publish a simple business strategy Your Company Needs a Plan Most significant endeavors in life do far better with a strategy. Starting a business isn’t any exception for this tip. ادامه خواندن Just how to Produce an Examination Document with Taste Essays