پستی

آدم های دست نیافتنی را به چشم ” قله ” نگاه نکنید که باید فتحشان کنید و بعد بروید پی کارتان؛ افتخاری نصیبتان نمی کند.

دقیق

آدم ها را به آن‏‌چه درباره‌ی خودشان می‌گویند نشناس، آن‌ها معمولا ایده‌آل‌های ذهنشان را برایت تعریف می‌کنند نه خود حقیقیشان را.

زجر

 
رفتم توی یک کلینیک فوق تخصص درمان چاقی، بیشترین مجله‌هایی که توی اتاق انتظار گذاشتن” مجله‌ی آشپزیه” !

پیچش مو

حسین علیه‌السلام را،
تنها از پشت دسته و هیات و تکیه دیدن،
و تنها از بلندگوی‌ حاکم شنیدن،
کوتاه بینی ِ محض است.
حسین را باید پیدا کرد، اندیشید و بی‌نقاب شناخت.